Barrskog i bergig terräng. Molnigt.

Hamra naturreservat

Hamra naturreservat, söder om Eskilstuna, består av en trevlig och lättvandrad tallskog.

Lättvandrat och lättillgängligt

Söker du en skog med uråldriga tallar och lavklädda hällar ska du åka till Hamra naturreservat. Här finns en markerad rundslinga för en lättvandrad och trevlig promenad. Och på hösten går det bra att plocka olika svampar. Det är lätt att komma till området eftersom det ligger längs med riksväg 53, söder om Eskilstuna.

Föreskrifter

I naturreservatet gäller särskilda regler för besökare. Det är förbjudet att:

  • framföra motordrivet fordon
  • tälta
  • elda
  • störa djurlivet t ex genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter
  • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående och omkullfallna träd och buskar
  • plocka växter eller växtdelar med undantag för bär och matsvamp
  • fånga och insamla ryggradslösa djur på ett sådant sätt att deras biotoper eller reproduktionsmiljöer skadas eller förstörs, t ex levande och död ved
  • medföra okopplad hund eller annat husdjur
    uppsätta tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift.

I övrigt gäller allemansrättens regler.