Skogsglänta i vårsol.  Gräsplätt med vitsippor och glest förekommande träd som precis börjat få löv.

Askholmens naturreservat

Askholmen naturreservat är ett variationsrikt lövskogsområde vid Mälaren. Vandra på fina vandringsstigar och ta en paus vid grillplatsen.

Olika vandringsstigar

Med sin närhet till Mälaren och vackra landskapsbild är Askholmen värdefullt för friluftslivet. Du möter blomstrande beteshagar, myllrande insektsliv och stora gamla ädellövträd. I reservatet kan du gå en rundslinga på cirka 2 km och det finns en stig som går längs med Mälarens strand till Kvicksund. Längs med leden till Kvicksund kan du rasta vid en grillplats med utsikt över Mälaren.

Hitta hit

I Tumbo är det skyltat till Österby. Efter cirka 1 km, efter du kört över väg 56, är det skyltat mot Österby igen, sväng in och efter ett par kilometer har du parkeringen till naturreservatet på vänster sida.

Föreskrifter

I naturreservatet gäller särskilda regler för besökare.

Det är förbjudet att:

  • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående och omkullfallna träd och buskar
  • skada, plocka eller samla in växter eller växtdelar (bär, matsvamp och blomplockning för eget behov är dock tillåtet)
  • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift.

Det är förbjudet att utan Länsstyrelsens tillstånd:

  • fånga och insamla ryggradslösa djur.
    anordna lägerverksamhet.
    anordna tävlingar.

I övrigt gäller allemansrättens regler.

Kontakt

Webb: lansstyrelsen.se