i förgrunden sitter en gul kvadratisk skylt på en stolpe. På skylten står det Lejonrundan. I bakgrunden skymtar tre cyklister påväg bortåt

Lejonrundan - 14 km

Lejonrundan är en 14 km familjevänlig cykelled som går genom omväxlande natur och genom Eskilstuna stadskärna.

Ladda ner ledbeskrivning

Leden är skyltad med bilden av en lejontass i svart på mörkgul botten. Kostnadsfri ledbeskrivning finns att ladda ner.