KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

Linbanemuseet i Malmberga

Kalklinbanan var den sista industrilinbanan i Sverige. Linbanan gick från Forsby i söder till Köping i norr via tre mellanstationer. En av mellanstationerna ligger i Malmberga i Eskilstuna.

Världens största kalklinbana vid invigningen

När den 42 000 meter långa Kalklinbanan invigdes 1941 var det världens längsta industrilinbana, något som fick stor uppmärksamhet både nationellt och internationellt. Syftet med linban var att frakta kalk från Forsby till Köping på ett resurssnålt och miljövänligt vis.

Kalklinbanans vänner

Fem år efter att kalklinbanan tagits ur drift 1997 bildades kalklinbanans vänner. Vänföreningens arbete med att värna och visa linbanan är anledningen till att linbanemuseet existerar idag.

Gruppvisningar

Besök och guidning på Linbanemuseet och Kalkbrottet görs enbart genom bokning. Visningarna tar mellan 30 och 45 minuter och det är möjligt att betälla enklare förtäring vid bokning.

Bokning sker via telefon

Kontakt

Telefon: 070-6041879

Adress: LINBANAN 1, 640 40 Stora Sundby

Webb: kalklinbanan.se