Skylt och exteriör Hanebergs gårdsmuseum

Hanebergs gårdsmuseum

På Hanebergs gårdsmuseum i Näshulta utanför Eskilstuna visas historiska jordbruks- och allmogeredskap, allt från vanliga hushållsredskap till vackra vagnar.

Gårdsmuseum med allt från hushållsredskap till gamla vagnar

De flesta av de cirka 3500 föremålen på Hanebergs gårdsmuseum kommer från Haneberg och närliggande gårdar i Näshulta. För underhåll och dokumentation står en arbetsgrupp bestående av engagerade pensionärer från bygden.

Museet är öppet efter överenskommelse.