vit stenkyrka

Tumbo kyrka

Tumbo kyrka är en välbevarad medeltida kyrkobyggnad belägen i Tumbo socken, cirka 10 kilometer söder om Eskilstuna.

Oförändrad sedan 1100-talet

På 1100-talet byggdes kyrkan med långhus, kor och absid, medan sakristia och vapenhus tillkom under 1400-talet. Sedan dess har kyrkan varit tämligen oförändrad, men har därefter genomgått smärre restaureringar, senast år 2001.

Tumbo - de som bor vid Tuna

Tumbo kyrka ligger uppe på en rullstensås som är täckt med hundratals gravkullar från forntiden. Invid kyrkan finns även sex stycken runstenar. Tumbo betyder Tunaborna - de som bor vid Tuna.

Södermanlands äldsta predikstol

Tumbo kyrka är mest känd för sina medeltida kalkmålningar, som dateras till 1400-talet. Kalkmålningarna, som täcker stora delar av kyrkans väggar och tak, visar bibliska scener och helgon. Tumbo kyrka är även känd för sin unika dopfunt i sten, som antas vara lika gammal som kyrkan och är utsmyckad med reliefer föreställande Kristus och apostlarna. Kyrkans predikstol är troligen Södermanlands äldsta, från år 1630.


Kontakt

Telefon: +46 16 351783

E-post: hallby.forsamling@svenskakyrkan.se

Adress: Tumbo Lillåsen, 640 45 Kvicksund

Webb: svenskakyrkan.se