vit stenkyrka

Sundby kyrka

Sundby kyrka är en vacker och historisk kyrka belägen utanför Eskilstuna, cirka 2 kilometer från det natursköna området Sundbyholm.

Sundby kyrka har en lång och rik historia

Sundby kyrka anses vara en av de äldsta i området och har en lång och rik historia. Den första kyrkan på platsen tros ha byggts redan på 1100-talet, medan den nuvarande byggnaden uppfördes på 1300-talet.

Klockstapel från 1700-talet

Kyrkan är byggd i vitmålad tegel och sten och har en karakteristisk klockstapel från 1700-talet. Interiören i kyrkan är imponerande och präglas av en vacker takmålning som skildrar bibliska scener. Altaret och predikstolen är också imponerande konstverk från 1600-talet.


Kontakt

Telefon: +46 72 7391051

E-post: kafjardens.forsamling@svenskakyrkan.se

Adress: Sundby kyrka, 635 08 Eskilstuna

Webb: svenskakyrkan.se