Jäders kyrka, en romansk stenkyrka i Jäder utanför Eskilstuna

Jäders kyrka

Få kyrkor kan jämföras med Jäders kyrka när det gäller gravminnen. Här finns nämligen det stora Oxenstiernska gravvalvet där en av de största männen i svensk 1600-tals historia vilar, Axel Oxenstierna. Kyrkan räknas som ett av landets främsta verk från renässansen.

Tidigare stavkyrka ersattes med stenkyrka

Den första kyrkan som byggdes på platsen var troligen en så kallad stavkyrka i trä och byggdes vid mitten av 1000-talet. Under 1100-talet uppfördes dock en romansk stenkyrka på samma plats som den gamla träkyrkan en gång legat. Under 1600-talet kom området runt kyrkan i släkten Oxenstiernas ägo, och farfadern till den senare mycket berömde rikskanslern Axel Oxenstierna lät bygga ett gravkor i Jäders kyrka.

Jäders kyrka är en välbevarad kyrka med unika föremål och interiör

Sedan 1659 har inga förändringar i kyrkans byggnadskropp gjorts vilket gör att kyrkan har flera unika element bevarade än idag. I kyrkan finns också flera mycket speciella och vackra föremål. Det magnifika altarskåpet, levererat från Jan Bormans ateljé som förvärvades av Axel Oxenstierna 1655, är ett exempel.

Kontakt

Telefon: +46 72-739 10 51

E-post: kafjardens.forsamling@svenskakyrkan.se

Adress: Jäders kyrka, 635 05 Eskilstuna

Webb: svenskakyrkan.se