vit kyrka på toppen av en kulle, omgiven av träd

Husby-Rekarne kyrka

Husby-Rekarne kyrka uppfördes på 1100-talet i byn Husby-Rekarne som ligger cirka 8 km utanför centrala Eskilstuna.

Husby-Rekarne kyrka byggdes på 1100-talet

Husby-Rekarne kyrka byggdes i romansk stil under 1100-talet. Sakristia, vapenhus, gravkor och nytt kyrktorn har därefter tillkommit mellan 1300-talet och 1700-talet.

På det yttre ser kyrkan ut som en sockenkyrka från medeltiden medan den på insidan vittnar om sin rätta ålder, med mäktiga långhusvalv dekorerade med målningar från senmedeltiden.

Imponerande interiör

Kyrkan är känd för sin vackra och imponerande interiör, med en takmålning som skildrar Jesu liv och en dopfunt från 1200-talet som är en av de äldsta i Sverige. Kyrkan har också flera träskulpturer, bland annat en altarskulptur från 1400-talet och en madonnabild från 1200-talet.

Husby-Rekarne kyrka är också känd för sin stora klockstapel, som är byggd i trä och har en höjd på 25 meter. Stapeln byggdes på 1700-talet och är en av de högsta i Sverige.

Välbevarad kyrkbacksmiljö

I den vackra kyrkbacksmiljön finns även sockenmagasin, sockenstuga från 1700-talet och kyrkstall, samt den gamla kyrkskolan från 1800-talet som numera fungerar som församlingsgård.

Kontakt

Telefon: +46 16 429200

E-post: husby-rekarne.pastorat@svenskakyrkan.se

Adress: Kyrkvallen, Hållsta, 63518 Husby-Rekarne

Webb: svenskakyrkan.se