Upplyst bro framför kyrka

Fors kyrka

Fors kyrka uppfördes under mitten av 1000-talet på initiativ av munken S:t Eskil och är Eskilstunas äldsta kyrka. Kyrkan är centralt belägen vid Eskilstunaåns västra strand.

Från träkyrka till stenkyrka

Den gamla träkyrkan ersattes redan på 1000-talet av en romansk stenkyrka. Delar av den gamla träkyrkan finns kvar i den norra och västra väggen. Vapenhuset byggdes till under 1600-talet då den fick sin nuvarande form. Om du besöker kyrkan, stanna gärna upp i vapenhuset och höj blicken mot det klassiska skeppet som hänger i taket.

Tidigare stiftskyrka

Fors kyrka fick sitt namn efter sin vackra placering längs ån. Den tillhör Eskilstuna församling i Strängnäs stift. Sannolikt har den varit stiftskyrka för ett område bestående av västra Södermanland, södra Västmanland och östra Närke.

Tillbyggnad av tornet

Tornet, med sina kyrkklockor, byggdes under 1400-talet och fungerade som försvar och utkikstorn mot inkräktare uppströms i Eskilstunaån. År 1676 restes den tornspira som finns kvar på kyrkan idag. Med tornspiran mäter kyrkans torn femtio meter och tillsammans med långhuset bildar det formen av ett latinskt kors.

Vacker interiör och orgel

En stor ombyggnad av kyrkans orgel genomfördes år 1999 av firman Walter Thür Orgelbyggen i Torshälla. S:t Eskilsfönstret, representerar S:t Eskils levnadshistoria och är skapat av Bengt Olof Kälde som är en av Europas främste kyrkokonstnärer.

Kontakt

Telefon: +46 16-403 37 50

E-post: eskilstuna.pastorat@svenskakyrkan.se

Adress: Kyrkogatan 632 20, Eskilstuna

Webb: Svenskakyrkan.se