Vill du lyssna på innehållet på webben? Tryck på knappen "Lyssna" nedan och använd kontrollen för att pausa, stoppa eller ändra volym.

Barva kyrka

Barva kyrka

Barva kyrka har historia sen slutet av 1000-talet, då det troligtvis låg en träkyrka på platsen där den nuvarande kyrkan står.

Kyrkans historia

Vid 1100-talet påbörjades bygget av en stenkyrka. Under 1400-talet byggdes ett vapenhus vid långhusets sydvästra sida och vid mitten av 1600-talet förlängdes kyrkan till sin nuvarande längd och försågs med en ny sakristia.

Vid slutet av 1700-talet planerade man att förlänga kyrkan ytterligare. År 1796–1797 uppfördes istället korsarmar åt norr och kyrkan fick därmed sin nuvarande korsform. Vid samma tid förstorades sakristian och vapenhuset från 1400-talet revs. Kyrkorummets platta trätak ersattes med tunnvalv av trä.

Den nuvarande interiören i kyrkan är resultatet av en genomgripande restaurering 1942.

Kontakt

Telefon: +46 72-739 10 51

Adress: Barva kyrka, 635 04 Eskilstuna

Webb: Svenskakyrkan.se

Vi har inte stöd för din webbläsare

Det verkar som att du använder en gammal webbläsare som vår webbplats tyvärr inte har stöd för. Men var inte ledsen för det, via länkarna nedan kan du ladda ner en modern webbläsare.