Barva kyrka

Barva kyrka

Barva kyrka har historia sen slutet av 1000-talet, då det troligtvis låg en träkyrka på platsen där den nuvarande kyrkan står.

Kyrkans historia

Vid 1100-talet påbörjades bygget av en stenkyrka. Under 1400-talet byggdes ett vapenhus vid långhusets sydvästra sida och vid mitten av 1600-talet förlängdes kyrkan till sin nuvarande längd och försågs med en ny sakristia.

Vid slutet av 1700-talet planerade man att förlänga kyrkan ytterligare. År 1796–1797 uppfördes istället korsarmar åt norr och kyrkan fick därmed sin nuvarande korsform. Vid samma tid förstorades sakristian och vapenhuset från 1400-talet revs. Kyrkorummets platta trätak ersattes med tunnvalv av trä.

Den nuvarande interiören i kyrkan är resultatet av en genomgripande restaurering 1942.

Kontakt

Telefon: +46 72-739 10 51

Adress: Barva kyrka, 635 04 Eskilstuna

Webb: Svenskakyrkan.se