Skiss av eventuellt kultur- och kongresshus

Kongress- och kulturhus ett steg närmare verklighet

Frågan om ett kongress- och kulturhus har varit aktuell under många år, och flera utredningar har genomförts. Nu har Eskilstuna kommun tecknat samarbetsavtal med fastighetsägaren Klövern om kongress- och kulturhus i Eskilstuna.

Kongress- och kulturhus med hotell

Kommunfullmäktige beslutade i oktober förra året att kommunen skulle träffa en överenskommelse med en medaktör för att undersöka möjligheten att bygga ett kongress- och kulturhus med hotell på den mest fördelaktiga platsen för kommunen.

Central plats skulle ha en positiv inverkan för Eskilstunas innerstad

I en förstudie hade några olika områden pekats ut som möjliga för ett kongress- och kulturhus med tillhörande hotell. Nu föreslås Eskilstuna kommun och bolaget Klövern AB gemensamt utreda ett av förslagen, på fastigheterna Vestalen och Våghalsen som i dag omfattar gallerian Cityhuset, parkeringarna längs Rademachergatan och området runt bibliotekshuset. Klövern är genom sina olika bolag fastighetsägare till Cityhuset med tillhörande parkeringsplatser, medan kommunen äger området på andra sidan Rademachergatan som består av bibliotekshuset, Bernhard Hellströms plats, Eskilstuna Teater samt arkivhuset.

Ett kongress- och kulturhus skulle bidra både till fler arbetstillfällen inom besöksnäringen och till att utveckla Eskilstuna som kulturstad. En placering i centrala Eskilstuna skulle vara ett värdefullt tillskott för att utveckla innerstaden vidare, säger Jimmy Jansson (S), kommunstyrelsens ordförande.

Stora samhällsekonomiska effekter

Förstudien pekade på stora samhällsekonomiska effekter; totalt cirka 40 arbetstillfällen under en 10-årsperiod samt turistekonomiska effekter motsvarande drygt 40 miljoner kronor per år.

Kongress och hotellverksamhet ska drivas av näringslivet

Utgångspunkten är att kommunen ska ansvara för kulturhuset medan kongress och hotell ska drivas av näringslivet. Kulturhuset kan komma att inrymma kulturskola och bibliotek samt scener och större möteslokaler. Kongressdelen omfattar ca 8000 kvadratmeter med stora och små möteslokaler, restaurang och tillhörande hotell.

Kulturhuset skulle fylla ett tomrum som finns i dag

I dag finns ingen scen i Sörmland som klarar större produktioner. Tanken är att kongress- och kulturhuset ska inrymma en sal för möten och scenkonst som kan ta emot upp till 1000 personer. Genom att kommun och näringsliv bygger anläggningen tillsammans kan scener, möteslokaler och andra ytor användas gemensamt för ideella och kommersiella ändamål.

Vi tycker det är intressant att jobba gemensamt med kommunen för en bra utveckling av Eskilstuna centrum. Det är viktigt med olika verksamheter som stärker centrum, säger Patrik Mellgren som är projektutvecklingschef Sverige/Skandinavien Klövern.

Skiss på kultur- och kongresshall i Eskilstuna

Skissbild