Vill du lyssna på innehållet på webben? Tryck på knappen "Lyssna" nedan och använd kontrollen för att pausa, stoppa eller ändra volym.

hero-bild

Sörmland gör Evolution*

Torsdagen den 18 november 2021 genomförs "Sörmland gör Evolution", en temadag för Sörmlands besöksnäring och kulturella och kreativa verksamheter, på Munktellmuseet i Eskilstuna.

Program

12.00 – 12.50 Registrering & mingellunch

13.00 – 13.10 Martin Roos, vd Destination Eskilstuna hälsar välkomna

13.10 – 13.30 Greentopia – Evenemang som drivande kraft i klimatomställningen
Talare: Stina Algotson, vd för Besöksnäringens forsknings- och utvecklingsfond (BFUF).

Vi står inför en klimatkris som gör att alla i samhället behöver mobiliseras för att hitta lösningar och ändra beteenden. Evenemang utgör en växande miljardindustri och är ett allt viktigare verktyg för samhällsutveckling. Glädjen och lusten i ett evenemang skapar en speciell kraft och makt att påverka och förändra. Just därför har evenemang en stor potential att bidra till, trycka på och påskynda klimatomställningen. I satsningen Greentopia går evenemangsnäringen samman med ett antal svenska städer för att tillsammans bidra till målet om klimatneutrala städer 2030. Hur jobbar vi och hur kan du engagera dig i Greentopia?

Sedan början av 90-talet har Stina arbetat med strategiska satsningar som kopplar samman näringsliv, akademi och den offentliga sektorn. Hon har framför allt arbetat med att utveckla och positionera ”nya näringar” såsom upplevelseindustrin och besöksnäringen. Hon är civilekonom, specialiserad på tjänsteföretag och tjänsteinnovation.

Blond kvinna med svartvit blus

Stina Algotsson


13.35 – 13.55 PUNKS – The Passion Driven Economy is already here
Talare: Linda Kowalski Nordfors, konstnär, entreprenör och affärsutvecklare av passionsdrivna organisationer inom både kulturen och hållbarhetsområdet. Föreläsningen hålls på engelska.

You know you are a part of this economy when you love what you do, your overall aim is to keep doing what you love, and money is a means rather than the aim. The term Passion Driven Economy is coined by Linda K Nordfors, but she did not invent the economy as such, she only defined it. Understanding its dynamics will support a sustainable society and help the Passion Driven to thrive in their chosen field.

Linda är själv KKN:are, föreläsare och rådgivare om och för KKN:sektorn sedan 2008. Linda är idag arbetande ordförande i PUNKS. PUNKS är en ny branschoberoende nationell förening som står för KKN:arnas eget perspektiv, det passionsdrivna perspektivet. PUNKS vill stödja kommuner och regioner att skapa ett levande kulturliv och samtidigt stimulera fler jobb och företag genom passionsdriven affärsutveckling av KKN.

14.00 – 14.20 Panelsamtal
Deltagare: Martin Roos, vd Destination Eskilstuna, ordförande Svensk Live, Åsa Öberg, ordförande Stua, Ismo Railison, projektledare Folk & Kultur, Scenkonst Sörmland, Stina Algotsson, Besöksnäringens forsknings- och utvecklingsfond, Greentopia, Mårten Larsson, vd Moretec, Margareta Gelles, bildkonstnär.

14.20 – 15.00 Fika & mingel

15.05 – 15.20 Ny svensk besöksnäringsstrategi & aktuella insatser för kulturella och kreativa näringar
Talare: Anna Hag jobbar på Näringsdepartementet med frågor som rör besöksnäring och kulturella och kreativa näringar. Innan dess jobbade hon som näringspolitisk expert på Visita och för Svensk Turism.

Anna presenterar regeringens politik för hållbar turism och växande besöksnäring samt aktuella insatser inom kulturella och kreativa näringar.

En leende kvinna med ljust hår

Anna Hag, Näringsdepartementet

15.25 – 15.45 Tillgång och närhet – hur kan en individdriven digital transformation bli gynnsam?
Yvonne Eriksson, professor i informationsdesign vid Mälardalens högskola.

Den digitala transformationen som samhället förväntas att genomgå, kan skapa många nya möjligheter för individen i det dagliga livet, såväl privat- som arbetslivet. För att digitaliseringen ska bli ett stöd för individen krävs att den stödjer människors behov och inte att människor enbart ska anpassa sig till tekniken och de system som den digitala transformationen bygger upp. Därför behöver vi problematisera relationen mellan teknikstyrd utveckling och utveckling som stödjer individer och grupper i deras arbete och i vardagslivet.

Yvonne har mångårig erfarenhet av forskning inom visuell kommunikation och hur människor interagerar och använder sig av olika typer av bilder, objekt men även miljöer, som museer, stadsrummet och andra offentliga lokaler, men även industriella miljöer.

Yvonne Eriksson, professor i informationsdesign vid Mälardalens högskola

 

15.45 – 16.00 Summering av dagen

Sörmland gör Evolution genomförs av Destination Eskilstuna i samarbete med Region Sörmland.

Vi har inte stöd för din webbläsare

Det verkar som att du använder en gammal webbläsare som vår webbplats tyvärr inte har stöd för. Men var inte ledsen för det, via länkarna nedan kan du ladda ner en modern webbläsare.