Raha Rastifard - Rest in Natural Great Peace

03 jun - 20 aug
00.00
Ebelingmuseet

I en serie färgsprakande verk i 3D-linsteknik utmanas betraktarens blick genom skapade förskjutningar av motivet. Linstryck är en flerstegsprocess som vanligtvis används för att skapa en animerad effekt, en känsla av tredimensionalitet eller för att skänka djup åt bilden. För Rastifard blir metoden ett sätt att förverkliga de många lager som tillsammans utgör hennes illusoriska bildvärldar. Här finns även, som så ofta i Rastifards praktik, ett släktskap med den flertusenåriga persiska traditionen av abstrakta geometriska mönster.

Raha Rastifard använder förlagor i form av målningar, grafik och fotografiska verk för att skapa sina teknologiskt avancerade bildvärldar, där dessa förlagor sammanflätats till en helhet. Likt de traditionella persiska geometriska mönstren upprepar, överlappar och sammanfaller motiven med varandra. Hennes konstnärskap kännetecknas av precision och ett djupt intresse för de olika optiska fenomen som karaktäriserar hennes abstrakta landskap. På detta sätt påminner hennes fokus om forskarens; det finns ett grundläggande intresse för de många sätt genom vilka ljus reflekteras, bryts och böjs. Samtidigt bygger hennes arbete på en både känslomässig, filosofisk och inre process – introspektion och ett meditativt förhållningssätt fungerar som nyckelord i den kreativa processen.

Mer info om Raha Rastifard.

Foto: Jean-Baptiste Béranger, ©Berg Gallery