Liten och rar - eller stor och farlig?

10 apr - 31 okt
00.00
Lagersbergs säteri

Njut av en fotoutställning i det gröna! På tretton skyltar skildras familjen Perssons intresse för sina husdjur. Utställningen "Liten och rar eller stor och farlig? Djur på Lagersbergs säteri" visas årligen från tidig vår till höst.

I gömmorna på Lagersbergs vind upptäcktes fotografier som ännu inte hade tagits om hand. Flera av bilderna är amatörfotografier från tiden 1900-1950. Fotografierna visar gårdens djur, såväl stora som små. Ofta tillsammans med medlemmar ur familjen Persson som var de sista enskilda ägarna av Lagersbergs säteri.

Utställningen finns att se utomhus utmed säteriets gångvägar. Den börjar i allén mitt framför herrgården och fortsätter på gångvägen till höger om huvudbyggnaden, med fortsättning i allén bakom herrgården.

Utställningen och utomhusmiljöerna är tillgängliga dygnet runt. Vill du veta när säteriet har öppet kan du läsa mer här.