Fotoutställningen Ögonblick

01 apr - 31 mar
00.00
Eskilstuna stadsmuseum

Utställningen visar ett litet urval av de ögonblick som fångats i Eskilstuna under Sören Lindells drygt femtioåriga karriär som fotograf på Tidningen Folket.

Sören Lindell var fotograf på Tidningen Folket 1959–2012. "Ögonblicket kommer som en snigel men försvinner som en blixt. Och jag tror att jag är känd just för det; att det var ögonblicken som jag fastnade för".

En huvudstupa räddningsinsats av en igelkott, ett gatuslagsmål på Rademachergatan och Count Basies konsert på Parken Zoo är bara några av händelserna som fångades av Sören Lindell under hans långa karriär som fotograf. Även några nyare bilder visas.

Utställningen står kvar till och med mars 2024.