Laddat - om vapen tillverkade i Eskilstuna

01 jan - 31 dec
00.00
Eskilstuna stadsmuseum

Mellan 1813 och 2010 tillverkades över två miljoner vapen i Eskilstuna. Många av dem i huset som idag är stadsmuseet. Utställningen Laddat, berättar om fyra av dessa vapen, från tillverkning till användning. Bilden vidgas även till att diskutera Sverige som vapenproducent och teman som krig och fred.

Med ledorden kontrast, mångfacetterat och tänka/känna, bjuder utställningen in till reflektion kring frågor om krig och fred, vapenexport, och om Gevärsfaktoriets betydelse för Eskilstuna. Målsättningen är att utställningen ska uppmuntra besökaren att tänka, känna och reflektera. Tilltalet i utställningen utgår från den tänkta målgruppen gymnasieungdomar.

Vi ser den vapenhistoriska delen som en naturlig och oskiljaktig del av Eskilstuna stads historia, även om de flesta i dag inte identifierar staden som en vapentillverkare eller "vapenstad".

---

Eskilstuna stadsmuseums ordinarie öppettider är onsdag-fredag 12.00-16.00 och lördag-söndag 10.00-16.00. Avvikande öppettider hittar du på stadsmuseets hemsida.