Vill du lyssna på innehållet på webben? Tryck på knappen "Lyssna" nedan och använd kontrollen för att pausa, stoppa eller ändra volym.

Sebastian Mügge - Allan & Co with a delicious toilet paper roll, please!

17 apr - 20 jun
00.00
Ebelingmuseet

Sebastian Mügge

Allan & Co with a delicious toilet paper roll, please!
17 april–20 juni (Nya datum! Utställningen har senarelagts)
Öppningsdag 17 april klockan 12.00–16.00

Som en utomstående betraktare har Sebastian Mügge undersökt Torshälla som plats och sökandet tecknat fram en tolkning av dess identitet. Han har utgått från skisser som uppkommit av ett års iakttagelse och samlande av information där han låtit sig inspireras av olika händelser och företeelser i och runt Torshälla.

I utställningen presenteras ett storskaligt teckningscollage som tar hela utställningsrummet i besittning. Det är ett processbaserat verk som växt fram på plats med hjälp av ritkol direkt på museets väggar. De platsspecifika teckningarna undersöker Torshällas identitet utifrån ett både samtida och historiskt perspektiv. Verket förhåller sig fritt till både Ebelingmuseets samling, foton och personliga anekdoter som delats under hashtaggen #torshälla samt Sebastians eget bildmaterial från trakten.

Utställningen undersöker både det gemensamma kulturarvet i form av dokumenterade berättelser samt sociala mediers betydelse för samtidskulturen och identitetsbyggande. Väggteckningen återspeglar olika individers intresseområden och inspirerar besökare att förhålla sig till materialet samt upptäcka både slående samband och olikheter.

Sebastian Mügge (f.1981 i Bonn, Tyskland) utexaminerades från Umeå konsthögskola 2011 och bor i Kristianstad. Sebastian arbetar främst med storskaliga skulpturala installationer och experimentell teckning. Projekten brukar resultera i akribiskt förberedda platsspecifika verk där kaos och ordning är två avgörande ingredienser. Gestaltningarna väver ofta samman historiska skeenden med samtiden där frågor som identitet och hur konflikter och kriser påverkar våra vardagsliv undersöks på ett lekfullt och humoristiskt sätt.