Utmed väg 230

Från Borsöka till länsgränsen vid Hjälmare kanal