Solåsen Äldreboende, Hållsta


Shs-vägen 4, Hållsta