Skogsborg, Hällby församlingshem


Kyrkvallen 2, Eskilstuna