Norrmansalen, Stålforsskolan


Gillbergavägen 5, Eskilstuna