Linnea koloniförening

vid Rekarnegymnasiet

Ingång från Rekarnegymnasiets parkering eller från Krongatan