Jäders församlingshem


Vid Jäders kyrka, Eskilstuna