Huset i Hällby, Rakåsvägen 18


Rakåsvägen 18, Eskilstuna