Cityhuset och Smedjan


Kungsgatan 24-29, Eskilstuna