Heder, hedersrelaterat våld och förtryck

Vad är heder och hur tar det sig uttryck? Beian är Eskilstuna kommuns samordnare mot hedersrelaterat våld och hon kommer under denna föreläsning att förklara och berätta vad heder är. Du kommer också lära dig hur man kan upptäcka att någon är utsatt för hedersförtryck. Beian kommer berätta var man kan söka stöd och hjälp, både som utsatt eller som person i den utsattes närhet.

Det är inte ovanligt att den som är utsatt för våld saknar kännedom om sin utsatthet då våld och förtryck snabbt blir normaliserat i en hederskontext. Då är det viktigt att vänner eller andra personer i omgivningen ser signaler och kan hjälpa personen att bryta sig fri.

Beian har arbetat med hedersfrågor i många år och i sin tjänst föreläser hon och konsulteras som sakkunnig i svåra ärenden. Hon verkar för att öka kunskapen och hanteringen av hedersärenden.

Medverkande:
Beian Wilén, samordnare mot hedersrelaterat våld och förtryck, Eskilstuna kommun.

Målgrupp för föreläsningen:
högstadieelver, gymnasieelever och studenter.

(Beian Wilén håller en föreläsning om samma sak för lärare, pedagoger och andra som jobbar med barn och unga på torsdagen)

En del av Kunskapsfesten 2023 och ForskarFredag.