Forummöte om vård och omsorg - för dig med egen erfarenhet av psykisk ohälsa

30 jun
15.00 - 16.00
Värjan

Forummöte innebär att du som lever med psykisk ohälsa fritt ska få framföra dina åsikter, behov, önskemål och synpunkter på den vård och omsorg som du tar del av inom Eskilstuna kommun.

Läs mer om Forummöte - hur ett Forummöte fungerar, vilka som kommer att närvara, vad som händer efteråt samt om den följeforskning som kommer göras.

Vi ses i Ekströmska salen, Värjan, Alva Myrdals gata 5.
Varmt välkommen!

Även du som anhörig till en person som lever med psykisk ohälsa är välkomna att delta i särskilda forummöten för att berätta om dina åsikter, behov och önskemål utifrån anhörigperspektivet. De hålls på samma plats, samma dagar klockan 17.00-18.00.

Kontaktuppgifterna är till Evelina Boussard, kvalitetssäkrings­samordnare på Eskilstuna kommun.

------

Forummöten och forummetoden är ett samarbete mellan Psykiatriska kliniken på Mälarsjukhuset och funktions­hinderområdet, vård- och omsorgs­förvaltningen, Eskilstuna kommun.

För att ta reda på hur införandet av Forummetoden gick kommer en forskare från Forskning och utveckling i Sörmland, FoUiS, att följa och utvärdera alla forummöten.