Experimentverkstaden

28 sep
08.30 - 16.00
Munktellmuseet

Välkommen till Experimentverkstaden i Munktell­museet - och låt nyfikenheten ta över!

Öppettider för skolklasser:
- Torsdag 89 september 8.30-16.00
- Fredag 29 september 8.30-14.30

Experimentverkstan passar bäst för barn 5-12 år.

Max 300 personer får vistas samtidigt i lokalen. För att så många som möjligt ska kunna komma in i Experiment­verkstaden är tiden begränsad till max cirka 2 timmar.

Bokning krävs, det gör du via den här länken. Anmälan är öppen till och med 20 augusti.

---

I Experimentverkstaden kan eleverna prova på olika stationer och upptäcka experimentlusten i sig. Här finns stationer att se, känna, höra, göra, skapa, lära och uppleva!

Experimentverkstaden svarar upp mot skolans uppdrag enligt läroplanen. Här erbjuds ett aktivt lärande i form av skapande och under­sökande aktiviteter. Elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende stimuleras, och de får pröva att omsätta idéer i handling och lösa problem.

Exempel på stationer:

  • Släng dig i väggen: En storfavorit! Prova mäta kraft genom att springa rakt in i en madrasserad vägg. Hur kraftfullt kan du slänga dig i väggen?
  • Lutande tornet i pasta: Här får du prova på både hållfasthetslära och byggande. Testa att bygga broar eller torn med pasta och lär dig vilket sätt som blir mest hållbart.

Det är ett riktigt upptäckarmecka som byggs upp i Munktellmuseet. Här finns något roligt och givande för alla – både för de med spring i benen och för de som vill sitta och knepa och knåpa. Här får barn se, känna, höra, göra, konstruera, lära och uppleva det fina och lekfulla med vetenskap.

Experimentverkstaden är en del av Kunskapsfesten 2022.