Studiotid MDF - Pia "del Norte" - Flamenco

07 aug
15.00 - 16.00
Lokomotivet

Ett samarbete mellan Mer Dans åt Folket och flamencokonstnären Pia "del Norte". Varmt välkomna till en öppen studiotid på Lokomotivet med efterföljande samtal tillsammans med flamencokonstnär Pia Pohjakallio.

Om Pia "del Norte"
Pia ”del Norte” är en av Nordens mest anlitade flamencokonstnärer vars praktik sträcker sig från det undersökande experimentella till traditionell flamenco. Hennes undersökande arbete kretsar kring närvaro, interaktion och den lyssnande/ ljudande kroppen medan hennes värme, nerv och musikaliska frihet ofta benämns i mer traditionella (flamenco)sammanhang. Hon är drivkraften bakom flamencoscenen FlamencoFredag, ett flertal egna produktioner och anlitas på frilansbasis både som dansare, koreograf och flamencoexpert.
Läs mer om Pias arbete på: www.piadelnorte.com

Mer Dans åt Folket erbjuder studiotid till fria utövare och grupper inom dans och cirkus. Under studiotiden får artisterna tid till att fokusera på sitt arbete och vi välkomnar grupper som är i olika delar av sina skapandeprocesser. Syftet med studiotiden är att erbjuda tid och rum för reflektion, undersökande och utveckling av det egna konstnärliga uttrycket, därav kan tiden bland annat ägnas åt att göra research eller färdigställandet av en produktion. Som en del i dessa studiotider öppnar vi dörrarna för allmänheten.

Med anslag från Statens kulturråd och i nära samverkan med Eskilstuna kommun har Mer Dans åt Folket skapat en plattform för dans och cirkus på Lokomotivet. Vi strävar efter att skapa en struktur där fler fria grupper inom dans och cirkus kan etablera sig och verka från denna plats i samarbete med oss. Studiotiden är en del av detta under­sökande. Läs mer på: www.merdansatfolket.se

Foto: Amanda Lindgren