Öppet hus på Stödet - en utbildnings- och visningsmiljö för välfärdsteknik

05 okt
16.00 - 19.00
Stödet

Under Anhörigveckan har utbildnings- och visningsmiljö Stödet öppet hus för anhöriga.

Här kan man få se, testa och få information om digitala hjälpmedel som kan öka självständighet, trygghet, aktivitet och delaktighet för personer som har en funktionsnedsättning, eller som riskerar att få en funktionsnedsättning.

Under anhörigveckan har vi öppet vardagarna (2-6 oktober) mellan 09.00-12.00. På torsdagen (5 oktober) har vi även kvällsöppet 16.00-19.00.

Stödet finns på Nygatan 15. (Entrén ligger lite längre ner på Nygatan 17)

En del av Anhörigveckan