Samtalscafé för anhöriga (om minnesproblematik och demens)

05 okt
10.30 - 12.00
Anhörigcentrum

Samtalscafé för dig som är anhörig till någon med minnesproblematik eller demenssjukdom

Välkommen att träffa andra anhöriga i liknande situation.

En del av Anhörigveckan