Prova på Shared reading - för anhöriga

02 okt
10.00 - 11.30
Anhörigcentrum

Läsning i mindre grupp. Forskningen visar att en stor del av deltagarna inom Shared Reading får ett ökat psykiskt välbefinnande. Kom och prova på!

En del av Anhörigveckan