Mindfulness för anhöriga

06 okt
13.00 - 15.00
Anhörigcentrum

Efter en stund mindfulness bjuder vi på fruktsallad.

Mindfulness – som ofta även kallas för medveten närvaro - är en form av meditation som enkelt beskrivet går ut på att vara medveten i nuet. Mindfulness kan hjälpa människor att bättre möta livet i dess med- och motgångar. Och det finns idag gott om forskning som stödjer att mindfulness kan ha hälsofrämjande effekter vid till exempel stress.

En del av Anhörigveckan