Utbildningsmässa: om yrkesutbildning, arbetsmarknadsutbildning och validering

03 okt
12.30 - 14.00
Vuxenutbildningen

På utbildningsmässan får du information om yrkesinriktade utbildningar inom bristyrken.

På plats kommer de utbildningsanordnare som erbjuder gymnasial yrkesutbildning via Komvux i Eskilstuna finnas för att berätta om de utbildningar som startar och svara på frågor.

En ny utbildning till anläggningsmaskinförare startar i samverkan med företag som har rekryteringsbehov.

Arbetsförmedlingen berättar om sökbara Arbetsmarknadsutbildningar och villkoren för att beviljas utbildning via Arbetsförmedlingen.

Vuxenutbildningen informerar om validering; vad det innebär, villkor för validering och hur man ansöker om validering.


Komvux har under 2023 fyra antagningsperioder och starter till olika yrkesutbildningar på gymnasienivå. I anslutning till varje antagningsperiod arrangerar vi en Utbildningsmässa.

Yrkesutbildningar med start 20 november (ansök senast 15 oktober)

  • Träarbetare/snickare, Anläggningsmaskinförare
  • Fastighetsskötare
  • Larm- och säkerhetstekniker
  • Industri med inriktning CNC eller svets
  • Lastbilsförare

Välkommen till utbildningsmässan hos Vuxenutbildningen på Drottninggatan 16, Eskilstuna.