Om målbild för framtidens vård och omsorg samt föreläsning om aktiv medvetenhet och sexuell hälsa inom LSS-verksamheten

03 okt
17.30 - 19.00
Anhörigcentrum

Målbilden för framtidens vård och omsorg i Eskilstuna kommun 2035 fungerar som en ledstjärna för hur vi ska ge vård och omsorg som stärker invånarens självständig­het och trygghet för att kunna leva ett gott liv.
Verksamhets­utvecklare Sofia Karlsson och Mattias Kjellkvist berättar om målbilden.

Sexualitet och sexuell hälsa finns hos alla människor. Alla har behov av kärlek, mental och fysisk närhet, relationer, lust och njutning. Oavsett funktionsvariation finns en längtan och ett behov av att få dessa tillgodosedda.

Hur kan personal skapa en miljö som främjar samtal, där individen känner sig trygg att ställa frågor och få information om sina känslor, behov och sin längtan anpassad till sitt sätt att kommunicera och förstå? Kom och lyssna på hur personal inom område funktionshinder arbetar med aktiv medvetenhet, trygga rum och anpassat lärande runt frågor om sexualitet och sexuell hälsa.

Kommer eventuellt sändas digitalt, länk kommer.

En del av Anhörigveckan