Forummöte för anhöriga till personer med psykisk ohälsa

04 okt
11.30 - 13.00
Stadsbiblioteket

Ta chansen att påverka vården och omsorgen!

I oktober 2022 inleddes en försöksverksamhet, Forummetoden, inom psykosverksamheten på Psykiatriska kliniken Mälarsjukhuset samt vård- och omsorgförvaltningen, funktionshindersområdet, i Eskilstuna kommun.

Forummetoden är en ny metod i Sörmland och ett led i arbetet för ökat brukarinflytande, vilket innebär att personer som lever med psykisk ohälsa, samt anhöriga, fritt ska få framföra sina åsikter, behov, önskemål och synpunkter på den vård och omsorg som de tar del av.

Med anledning av Anhörigveckan erbjuder vi nu ett extra forummöte för anhöriga. Du som är anhörig kan vara en familjemedlem, en nära släkting, en granne, en vän eller annan medmänniska.

Om du har närstående som är patient inom psykosvården, eller som lever med psykisk ohälsa och tar del av insatser inom Eskilstuna kommuns vård- och omsorg, område funktionshinder, så vill vi bjuda in dig som anhörig att delge dina synpunkter på din närståendes vård och omsorg. Dina synpunkter är viktiga i vårt arbete för att skapa en bättre vård och omsorg!

Vi ses i Gunborg Nymans rum på stadsbiblioteket.

En del av Anhörigveckan