Kan energin ta slut?

Våra hus, vår mat, våra mobiler, våra bilar…. Vi behöver energi för så många saker. Vårt moderna liv är helt beroende av tillgång till pålitlig energi. Å andra sidan, så vet vi att själva planetens öde påverkas av varifrån energin kommer.

Ska vi vara oroliga för vår framtid? Kommer det att finnas energi för alla? Och hur får vi förresten tillgång till energi i olika former? Att förstå hur energi och energisystem fungerar behöver inte vara svårt – det kan faktiskt vara lika enkelt som att tända en lampa.

Medverkande:

  • Valentina Zaccaria, doktorand och koordinator för Energiingenjörsprogrammet vid MDU.
  • Peter Bennich, senior rådgivare energieffektivisering vid Energimyndigheten.


En del av Kunskapsfesten 2023.