Hur kan AI-teknik hjälpa oss i vardagen?

Vi använder alltmer artificiell intelligens i både vår vardag och vårt arbetsliv. Hur påverkas vi och vår omvärld av den ökade användningen av AI? Och går det att sammansvetsa teknik och människa?

Hör Jessica Bruch, professor i produktionssystem på MDU, berätta hur AI och andra tekniska lösningar kommer påverka och hjälpa oss i vår vardag och arbetsliv.

En del av Kunskapsfesten 2023.