Cirkulärt mode med hjälp av automation – går det?

Visste du textilindustrin står för närmare 10 procent av de globala koldioxidutsläppen utsläppen? Och värst är det inom modebranschen. Där produceras cirka 100 miljarder nya plagg varje år samtidigt som hälften av dem slängs inom ett år. Inte så hållbart, eller hur?

Vi behöver med andra ord både minska vår konsumtion och skapa förutsättningar för hållbart och cirkulärt mode. Då har vi en chans att nå våra globala hållbarhetsmål.

I projektet Mikrofabriker, som drivs av Automation Region vid Mälardalens universitet och Science Park Borås, undersöker vi vilken typ av teknik från automationsbranschen som skulle kunna användas i textilindustrin för att göra den just mer hållbar och mer cirkulär.

Under den här presentationen kommer du få veta mer om Mikrofabriker och de lösningar som finns tillgängliga redan nu för att vi ska kunna minska klädberget.

Medverkande:
Elin Asplund, programansvarig på Automation Region och delprojektledare för projektet Mikrofabriker.

En del av Kunskapsfesten 2023.