Hur påverkas Eskilstuna av att Gustav Vasa blir kung?

06 jun
14.00 - 15.00
Eskilstuna stadsmuseum

Den 6 juni 2023 är det exakt 500 år sedan Gustav Vasa valdes till kung! Det uppmärksammar vi med en föreläsning om den plats i Eskilstuna som kom att påverkas mest av hans makt.

Då Gustav Vasa blir kung finns det i Eskilstuna ett välmående kloster. Klostret äger mycket mark och många besöker klostret. Men Gustav Vasa kommer att förändra detta. Marken som tidigare var klostrets blir hans och på platsen där klostret låg skapar han istället en kungsgård.

Idag ligger Slottskolan där klostret låg. Arkeolog Erica Strengbom har varit med och grävt ut delar av platsen. Vilka spår har hon hittat från klostertiden och vad finns kvar från kungsgården? Lyssna på hur fynden berättar om Eskilstunas historia.