Partikelfysik - universums minsta byggstenar och mörk materia

Neutroner, protoner kvarkar och elektroner... den här föreläsningen är för dig som vill lära dig mer om universums minsta byggstenar och den mystiska mörka materian. Under föreläsningen får du lära dig om forskning i partikelfysik och hur det går till när forskarna på CERN-laboratoriet letar efter helt nya partiklar som skulle kunna revolutionera vår syn på universum.

Medverkande:
Christian Ohm, är forskare inom experimentell partikelfysik vid Kungliga Tekniska högskolan i Stockholm och ledamot i Sveriges Unga Akademi.

Målgrupp för samtalet:
högstadieelver, gymnasieelever och studenter.

En del av Kunskapsfesten 2023 och ForskarFredag.

(Foto: Erik Thor)