Workshop: Framtidens klassrum med XR och Modda

Under 90 minuter får du som pedagog en grund i framtidens pedagogik och hur extended reality (XR) kan användas i undervisning. Modellen för ett mer upplevelsebaserat lärande har visat på fantastiska resultat. Barn och unga stimuleras utifrån deras villkor och vardag. Implementeringen av modellen presenteras under detta tillfälle och rör pedagoger inom främst teknik, naturvetenskap och matematik för grundskolan (LGR 22).

Detta är en fysisk workshop och inkluderar omvärlds­bevakning inom Edtech och XR-teknik kopplat till grundskola. Modellen är framtagen av Modda Sörmland som är Sveriges första digifysiska science center och som förvaltas av Region Sörmland. Moddas plattform har samlat upplevelser från hela världen som främst är kopplat till STEM-ämnena och bland annat XR. Tillsammans kliver vi in i Modda och utforskar framtidens klassrum.

Medverkande:
Modda Sörmland, Sveriges första digifysiska science center.

Målgrupp för workshopen:
lärare, pedagoger och andra som jobbar med barn och unga.

En del av Kunskapsfesten 2023.