Workshop för elever: Vetenskapsspelet Expedition Mundus

Expedition Mundus är ett pedagogiskt och interaktivt spel, utformat för att lära barn och ungdomar om vetenskap på ett roligt sätt. Spelet visar eleverna att vetenskap inte bara handlar om att ”veta mycket” utan om nyfikenhet, kreativitet och logiskt tänkande.

Under spelets gång får eleverna med vetenskaplig metod som hjälp utforska olika platser runt om i världen och upptäcka olika vetenskapliga fenomen. Spelet inleds med en historia om tre forskare som upptäcker en ny och bebodd planet. Eleverna får sedan försöka besvara olika vetenskapliga frågor utifrån information som samlats in i form av bilder, texter och andra källor. Genom att interagera med olika karaktärer, samla ledtrådar och lösa problem, lär sig eleverna om olika områden inom vetenskapen, såsom fysik, biologi, kemi och teknik.

Expedition Mundus utvecklades av den unga akademin i Holland, De Jonge Akademie och lanserades på svenska av Sveriges unga akademi 2015.

Medverkande:
Workshopen leds av Christian Ohm, forskare inom experimentell partikelfysik vid Kungliga Tekniska högskolan och ledamot i Sveriges Unga Akademi.

Målgrupp för workshopen:
högstadieelver och gymnasieelever.
(På fredagen finns en workshop för pedagoger)

En del av Kunskapsfesten 2023 och ForskarFredag.