Vetenskapligt kapital - en förutsättning för lärande?

Hur kan samband mellan bakgrund, socioekonomi och attityder till kunskap förklaras?

Forskning har visat att personer med stort vetenskapligt kapital är mer benägna att engagera sig i vetenskap, intressera sig för vetenskapsrelaterade karriärer och att ha mer positiva attityder till vetenskap. Men vad är egentligen Science Capital? Och hur kan vi utifrån begreppet vetenskapligt kapital koppla samman de naturvetenskapliga ämnena i skolans undervisning med ungas intressen och vardag?

Anna Danielsson, professor vid Stockholms universitet, reder ut och ger insikter i begreppet Vetenskapligt kapital (Science Capital).

Medverkande:
Anna Danielsson, professor i naturvetenskapsämnenas didaktik på Stockholms universitet och ledamot i Sveriges Unga Akademi. Hon har tidigare varit verksam vid Uppsala universitet, King's College London och University of Cambridge.

Målgrupp för föreläsningen:
lärare, pedagoger och andra som jobbar med barn och unga.

En del av Kunskapsfesten 2023.

(Foto: Erik Thor)