Vad betyder läsförståelsen för det livslånga lärandet?

Under senare år har flera larmrapporter kommit om att svenska elever brister i sin läsförmåga, inte minst i samband med PISA-resultaten 2013. Skolverkets initiativ Läslyftet var ett exempel på hur man därefter jobbat för att höja läsförmågan.

Läslyftet, och andra liknande satsningar, har fokuserat på det tekniska läsandet; elevernas läsförmåga skulle exempelvis stärkas genom lässtrategier. Flera studier har visat att det har varit framgångsrikt, speciellt för de så kallade lässvaga eleverna.

Men frågan är - har ökad lässtrategisk kompetens hos eleverna skapat läslust? En läslust som gör att de fortsätter att läsa också på fritiden?

I den här föreläsningen får du som lärare veta mer om varför det är så viktigt att skapa utrymme för läsning som engagerar eleverna - både ur ett demokratiskt perspektiv och ur ett livslångt lärandeperspektiv.

Medverkande:
Eva Hultin, professor i didaktik med inriktning svenska.

Målgrupp för föreläsningen:
lärare, pedagoger och andra som jobbar med barn och unga.

En del av Kunskapsfesten 2023.