Panelsamtal: Vad ska vi med skolan till?

Skolans uppdrag är tydligt på ett sätt. Men skolans uppdrag är också väldigt omfattande. Det finns en ständig konflikt mellan idén om skolan som lösare av samhällets problem och idén om skolan som drivande i samhällets utveckling. Kopplar vi dessutom på att vi ser en ökad psykisk ohälsa hos våra barn och unga där skolan inte ses som meningsfull och tron på framtiden inte är så ljus så har skolan ytterligare ett tydligt uppdrag. Nämligen att utbilda modiga framtidsmedborgare som kan ta sig an att skapa en bättre värld.

I det här panelsamtalet diskuteras denna viktiga sam- och framtidsfråga.

Medverkande:
Johannes Rytzler, universitetslektor i pedagogik.
Jonas Stier, professor i socialt arbete.
Linnéa Rönnquist, processledare Samhällskontraktet.

Målgrupp för panelsamtalet:
lärare, pedagoger och andra som jobbar med barn och unga.

En del av Kunskapsfesten 2023.