Människa, maskin och musik

Välkommen till presentation och spelning med elektronisk musik. Rikard Lindell är upplevelsedesigner som skapar musik med hjälp av kod och notskrift. Han har undersökt programspråk som designmaterial och har utvecklat musik- och mediaappar, nya gränssnitt och kompositioner. I ett av hans pågående projekt samarbetar han med bland annat Spotify och teenage engineering.

Medverkande:
Rikard Lindell, forskare inom interaktions- och upplevelsedesign.

Målgrupp för presentationen/spelningen:
högstadieelver, gymnasieelever och studenter.

En del av Kunskapsfesten 2023 och ForskarFredag.