Heder, hedersrelaterat våld och förtryck

Vad är heder och hur tar det sig uttryck? Den här före­läsning ger dig kunskap om hedersrelaterat våld och förtryck och insikter om hur du kan identifiera tecken på att någon är utsatt.

Beian Wilén är samordnare mot hedersrelaterat våld och förtryck på Eskilstuna kommun och en erfaren och uppskattad föreläsare. Under föreläsningen ges du kunskap för att kunna arbeta preventivt och information om var och hur en kan söka hjälp, både som utsatt och som närstående till en utsatt person.

Välkommen till en viktig och lärorik föreläsning om heder, hedersrelaterat våld och förtryck. Låt oss tillsammans öka kunskapen och bidra till en bättre värld.

Medverkande:
Beian Wilén, samordnare mot hedersrelaterat våld och förtryck, Eskilstuna kommun.

Målgrupp för föreläsningen:
lärare, pedagoger och andra som jobbar med barn och unga.

(Beian Wilén håller en föreläsning om samma sak för elever och studenter på fredagen)

En del av Kunskapsfesten 2023.