Chat GPT - utmaningar och möjligheter

I det här panelsamtalet får du en snabbgenomgång om AI:s utveckling och användningsområden och hur Chat GPT klivit in som en helt ny spelare i en helt ny dimension.

Chat GPT innebär möjligheter för många verksamheter, men det är också ett verktyg som kommer påverka både skolmiljön, inlärningen och undervisningen. Går det att jobba med Chat GPT i undervisningsmiljön på ett sätt som stimulerar barns upptäckarlust?

Medverkande:
Moris Behnam, Akademin för innovation, design och teknik.
Simon Sjölund, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
Johannes Rytzler, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
Cecilia Molin, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
Malin Larsson, Lärum.
Jonas Stier, Akademin för hälsa, vård och välfärd.

Målgrupp för panelsamtalet:
lärare, pedagoger och andra som jobbar med barn och unga.

En del av Kunskapsfesten 2023.